Dodávateľský portál

Čo je to?

Portál slúži na registráciu všetkých aktuálnych ako aj potencionálnych dodávateľov, ktorí majú záujem spolupracovať s DATALAN a stať sa jej obchodnými partnermi.

Registrácia & Akceptácia

  • Registrácia dodávateľa ako aj jeho následná akceptácia zo strany DATALAN je základným predpokladom potenciálnej spolupráce.
  • V prípade akceptácie a zaradenia dodávateľa do databázy DATALAN obdrží dodávateľ prihlasovacie údaje privátneho prostredia dodávateľa, ktoré môže z bezpečnostných dôvodov kedykoľvek zmeniť vo svojom privátnom prostredí.
  • Na tomto mieste registrovaný dodávateľ získa informácie o výberových konaniach, ktoré sa DATALAN rozhodne realizovať prostredníctvom tohto nástroja.

Databáza & Aktuálnosť informácií

  • Databáza bude slúžiť pre DATALAN ako zdroj informácií o dodávateľoch, ktorých bude môcť osloviť vo výberových konaniach. Dodávateľ zároveň poskytuje informácie o komoditách, v rámci ktorých môže ponúknuť DATALAN spoluprácu.
  • Za aktuálnosť informácii (Kontaktné údaje a pod.) je zodpovedný registrujúci sa dodávateľ.


Copyright © 2011 Datalan, a.s.