Elektronická aukcia

Čo je to?

E-aukcia je efektívny nástroj na znižovanie (reverzná aukcia pri nákupe) alebo zvyšovanie cien (štandardná aukcia pri predaji) počas výberových konaní ako aj na prieskum trhu týkajúci sa aktuálnych cien produktov alebo služieb (benchmark).

Obrovským prínosom e-aukcie je transparentnosť a rýchlosť cenového vyjednávania počas výberového konania.

Priebeh

Na e-aukcii sa môže zúčastniť každý dodávateľ, ktorý bol pozvaný , formou elektronickej e-mailovej správy. V privátnom prostredí zaregistrovaných a pozvaných dodávateľov sa zobrazia všetky informácie týkajúce sa každej e-aukcie, ku ktorej boli prizvaní. E-aukcia sa začína v presne stanovený čas a následne sa môžu dodávatelia pripojiť do systému a zadávať cenové ponuky.

Cena ako jeden z faktorov

Keďže cena, vo väčšine prípadov nie je jediným rozhodujúcim faktorom pre výber dodávateľa, víťaz e-aukcie sa nemusí automaticky stať víťazom výberového konania. V tomto poňatí je e-aukcia nástrojom vyjednávania ceny ako jedného z hodnotiacich kritérií. Ďalšími parametrami determinujúcimi úspech vo výberovom konaní môžu byť napríklad technické parametre produktu, servisné požiadavky a pod.

Základné informácie

  • DATALAN sa môže rozhodnúť, pre ktoré výberové konanie použije tento nástroj.
  • Dodávateľ bude v RFP vopred informovaný o spôsobe cenového vyjedávania prostredníctvom elektronickej aukcie. Klasická negociácia o cene nie je týmto vylúčená.
  • Keďže e-aukcia je nástroj na znižovanie alebo zvyšovanie cien, všetky ostatné parametre musia byť špecifikované vopred na osobitnom stretnutí.
  • Dodávateľ by si mal dopredu dôsledne pripraviť svoje disponibilné cenové rozpätie a dohodnúť možnosti zníženia ceny s prípadnými subdodávateľmi.
  • Každá informácia počas ostrej e-aukcie je záväzná.
  • Po uskutočnení e-aukcie je potrebné doručiť do DATALAN, a.s., rozpis ponúknutej najnižšej (najvyššej) ceny na jednotkové ceny jednotlivých položiek v požadovanej štruktúre .
  • Pre úspešné realizovanie aukcie DATALAN doporučuje využiť možnosti zapojiť sa do skúšobnej aukcie, ktorú DATALAN organizuje pred každou ostrou elektronickou aukciou.


Copyright © 2011 Datalan, a.s.