Obstarávanie

Šanca pre všetkých

  • Obstarávanie vo DATALAN je otvorené širokému spektru dodávateľov. Dávame šancu všetkým, ktorí ešte nie sú našimi obchodnými partnermi a majú ambíciu spolupracovať v budúcnosti s DATALAN
  • Pre existujúcich je to výzva neustále zlepšovať kvalitu svojich produktov a služieb s cieľom byť hodnotným partnerom DATALAN aj v budúcnosti.
  • DATALAN očakáva od svojich partnerov flexibilný, proaktívny a ústretový prístup a vysokú efektivitu.

Fair – play Transparentnosť

  • DATALAN nikdy priamo alebo nepriamo neprijíma ani nepožaduje akýkoľvek dar, províziu, hotovosť, platbu, zájazd, účasť na rekreačných a zábavných akciách alebo predmety, ktoré by mohli byť považované za úplatok.
  • Zamestnanci DATALAN nemajú priamy ani nepriamy materiálny záujem u akéhokoľvek dodávateľa.
  • DATALAN považuje transparentnosť a fair-play za primárne hodnoty v rámci výberových konaní.

Dlhodobá spolupráca

  • DATALAN ma záujem rozvíjať dlhodobé obchodné vzťahy postavené na otvorených cenách s cieľom dosahovať maximálne výhodné dodávateľské podmienky.


Copyright © 2011 Datalan, a.s.